vrijdag 22 maart 2019

Zieltjeswinners

De Egyptenaar staat stevig op grote voeten, maar wel alleen en verlaten. Ondanks de kille mist die een dikke deken over deze vroege vrijdagmorgen legt, lijkt het alsof hij mij even helder ziet zoals ik hem, maar schijn bedriegt. Hij kijkt namelijk volledig langs- of misschien zelfs wel door mij heen. Waarschijnlijk omdat hij in gedachten in een oord verkeert dat mijlenver van hier is verwijderd.
De laatste dagen staat hij hier vaker en geeft hij mij de indruk dat hij lijdt aan chronische eenzaamheid. Waarop of op wie wacht hij en wat gaat er door hem heen? Ik weet het niet. Liefst zou ik mijn rondje hardlopen er voor onderbreken, hoewel ik nog maar in mijn eerste kilometer zit, om hem ernaar te vragen, ware het niet dat de beleefdheid zulk gedrag in de weg staat, temeer daar wij nooit persoonlijk kennis hebben gemaakt. Wel weet ik van deze Noord-Afrikaan dat hij oorspronkelijk afstamt van het volk uit de Nijldelta. Maar het is mij onbekend of hij zelf naar Nederland is gekomen en dus van de eerste generatie is, of dat hij in Nederland is geboren. Wel weet ik dat hij zichzelf niet officieel heeft laten registreren. Hij is hier dus illegaal. Datzelfde geldt voor zijn vrouwelijke partner die al enkele dagen schittert door afwezigheid. 
Vluchtelingen die exotische oorden hebben verlaten en hier asiel hebben aangevraagd teneinde te ontkomen aan oorlogen of andere rampen, zullen niet blij zijn met het grote aantal kiezers dat afgelopen woensdag hun stem uitbracht op Forum voor Democratie, de partij van de narcistische Thierry Baudet. Velen van hen deden dat simpelweg omdat zij ‘iets anders’ wilden, maar helaas deden zij dat zonder de politieke betekenis van hun keuze te (kunnen) beseffen. Daarmee halen deze meest argeloze kiezers onder de kiezers, zich iemand op de hals die onder meer boos is op onze leiders over wie hij beweert, ja, zonder daarbij met zijn ogen te knipperen, dat zij de Nederlandse superieure cultuur gedurende de afgelopen decennia hebben verkwanseld. Mijn indruk is dat dit, samen met de weinig gangbare begrippen zoals boreaal, immanent, metafysisch en oikofobisch (deze laatste term wordt zelfs niet herkent door de taalcoach van Microsoft Word) waarmee hij zijn toespraken liefst kruidt, nog zijn meest onschuldige opvatting is. Verreweg het gevaarlijkste is Baudets bewering dat klimaatwetenschappers gelijk staan aan zieltjeswinners. Dat geeft hem de vrijheid om te fulmineren tegen het klimaatbeleid van de huidige regering, dat feitelijk nog slechts in de steigers staat. Met de opwarming van de aarde hebben mensen niets van doen, het maakt deel uit van een natuurlijke golfbeweging, beweert of gelooft Thierry. Dat dachten mijn broer en ik ook, toen we rond negen en tien jaar oud waren. We hadden gehoord over de ‘Kleine IJstijd’ die ongeveer een eeuw eerder over onze contreien was gekomen. Nu waren we op weg naar een periode waarin warmte zou overheersen, zo was ons verteld. We verheugden ons dan ook op tropische omstandigheden en fantaseerden over de plezierige gevolgen daarvan. Onze borstrokken, wanten en bivakmutsen konden al vast wel met de lappiespoep mee! We waren ons nog niet zo bewust van de heilige graal ‘meten is weten’. Was dat wel zo geweest, zouden we daar onmiddellijk uitvoering aan hebben gegeven door kladblokken vol te schrijven met de dagelijks gemeten temperatuur zoals we kladblokken vol penden met gevonden nummerborden van sporadisch passerende automobielen. Wij waren tenslotte nog maar negen en tien jaar oud en genoten lager onderwijs. Thierry is zesendertig en heeft geschiedenis en rechten gestudeerd! Mijn advies: Kom op, man, land met je voeten op de Nederlandse bodem, nu dat nog kan!
Mijn Egyptenaar heeft van Baudet’s en andere uiterst rechtse politieke partijen weinig te duchten. Hooguit moet hij, als exoot, bevreesd zijn voor de Partij voor de Dieren. Ik vermoed dat deze Nijlgans, deze mannetjesputter, voorlopig niet thuis mag komen vanwege de aanstaande gezinsuitbreiding, het is tenslotte lente.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten