dinsdag 23 mei 2017

Ballet

Het is zondagmiddag. Tijdens een wandelingetje, nog onbewust van het schouwspel dat ons te wachten staat, verliezen we ons in het vredige rivierenlandschap van bloeiende dijken, ruig begroeide uiterwaarden en de machtige Waal. Speciaal voor ons uitgelicht alsof een toneelknecht voor een maximaal effect er zijn vurige volgspot op afstelde.
De Waal. Het is vreemd gesteld met deze rivier, hoofdstroom van de Rijn (ontspringt in het Oberalpgebergte, Zwitserland). Nog maar net in ons land deelt de rivier zich om haar weg als Waal, over een traject van slechts twee├źntachtig kilometer, te vervolgen. Evengoed is ‘onze’ rivier oppermachtig. En ook al ligt zij nu keurig in haar bedding, we blijven alert! Iedere seconde zou de Waal zwembad ‘de Tuimelaar‘ (Ewijk) bijna tien keer kunnen vullen (anderhalf duizend kubieke meter.) Terwijl wij over de Waalbandijk wandelen vraag ik me af hoeveel van het bij de bron verzamelde water langs ons dorp stroomt, en hoeveel tijd nodig is om van de oorsprong de zee te bereiken. Zou iemand dit hebben onderzocht?
De macht van de Waal. Deze zondagmiddag kregen we daar iets van te zien!
Het fiets-voetveer, ‘H4-de Weerder’, die Beuningen met Slijk-Ewijk verbindt, blikkert aan de overkant wittig in het donkere water. Het is kort daarvoor van wal gestoken en maakt vanwege de sterke stroming, steeds meer vaart. De Waal is niet alleen machtig, zij wordt ook drukbevaren. Je kunt uit het scheepvaartverkeer als het ware de stand van de economie aflezen.
Op hetzelfde moment dat het veer in de richting van het hart van de rivier vaart, ploetert een volgeladen containerschip stroomopwaarts en naderen twee tankerschepen die na elkaar de Waal afzakken. Alsof alle betrokkenen, de crews van de verschillende schepen en de opvarenden van het veerbootje, samenspelen in een traag ballet, bekijken wij dit schouwspel comfortabel vanaf onze staplaatsen op het dijk-frontbalkon.
Om nog even in toneelsferen te blijven, pas toen alle acteurs elkaar voor de apotheose naderden, realiseerden wij ons dat wij zo’n geweldig uitzicht op de speelvloer hebben doordat veel van de coulissen uit de weg zijn geruimd. Juist omdat Rijkswaterstaat de afgelopen jaren veel bomen en struiken heeft laten kappen en afvoeren, om de rivier meer ruimte te gunnen, zien we zelfs een rij verse passagiers met hun fiets aan de hand bij het stoepveer arriveren. Zoveel gebruikers in wat misschien het eerste vaarweekend van dit seizoen is! En dan te bedenken dat het varend personeel, waaronder ook onze buurman – die op het einde van deze maand zijn functie als contoleur-plaatsbewijzenverkoper weer op wil pakken – dit mooie werk op vrijwillige basis doet!
De stuurman stuurt zijn Weerder tientallen meters stroomafwaarts, zo dicht mogelijk het denkbeeldige midden van de rivier aanhoudend. Daarmee verleent hij het containerschip ruim voorrang. Achter zijn rug kruipen de twee tankers dichterbij. Red hij het om voor hen langs te kruisen?
Het containerschip passeert het fiets- voetveer lis. Zijn boeg- en hekgolven veroorzaken flink deining. Voor ons toch nog plotseling gooit de kapitein het roer om waardoor de Weerder schuin door het zog van zijn grote broer, de oversteek vervolgt. Dan zien we dat de tankers een meer dan veilige koers aanhouden ten opzichte van het kleine scheepje. Dat vaart de veerstoep ruim voorbij voordat de stuurman vaart mindert en de steven opnieuw wendt teneinde zijn vaartuig stroomopwaarts te richten. Dwars op de rivier legt de sterke stroming van de Waal de Weerder volledig stil en voert het zelfs een stukje met zich mee ondanks de oude dieselmotor tegen zoveel geweld luidruchtig protesteert. Gedurende een aantal spannende seconden lijken motor en stuurman te falen. Gelukkig, het scheepje maakt opnieuw vaart. Tegen de stroom in werkend nadert het de ankerplaats. Kreunend schuurt de romp zich tegen dat van een zwart geteerd vrachtbootje dat als kade dienstdoet. Maar, alsof het zeggen wil ‘wij zijn er ook nog’, laat de hekgolf van het eerste tankerschip het klein scheepje nog even flink dansen alvorens de meertouwen worden aangehaald.Geen opmerkingen:

Een reactie posten