dinsdag 7 juli 2015

Code Rood

“Pas op voor die hardlopende meneer!”, waarschuwt een moeder haar zoontje die over de Tempelstraat voor haar uit fietst. Daarmee maakt zij mij attent zodat ik links en rechts schoolkinderen hoor en zie die vanwege het warme weer een tropenrooster hebben. Verderop is het oppassen geblazen vanwege afgewaaide takken. Op het trottoir en het fietspad liggen een paar beendikke exemplaren die als luciferhoutjes uit de peppelbomen werden gebroken. Waarschijnlijk veroorzaakt door dezelfde windstoot die zondagmiddag onze pergola omverblies.
      Het onweer was al lang van tevoren aangekondigd. Om een uur ’s middags zou code geel voor het hele land gaan gelden. Wij hielden er rekening mee door vroeg te gaan wandelen. Het duurde tot diep in de middag voordat wolkenmassa’s dreigend opstoomden. Vooralsnog brachten die ons welkome verkoeling op het terras en een paar dikke druppels regenwater die luid en sfeerverhogend op het doek van de zonweringen kletterden waaronder wij gezellig zaten te lezen. Pas toen de wind serieus aan het werk ging werd het tijd om de luifels op te trekken en het terras te verlaten.
      Ik had nog uit het raam gekeken. Voor en achter, een paar maal. Steeds alles in orde bevonden. Tot indringend rinkelen van de deurbel en dwingend kloppen op het raam, ons uit onze lethargische zondagmiddagrust trokken.
      Plotseling gold voor ons Code Rood!
      De pergola zou aanstaande augustus vijf jaar oud worden. Evengoed bleek een van de palen waarop hij rustte te zijn aangetast door houtrot. Kinderspel voor een windstoot die in staat is beendikke nog springlevende takken uit enkele peppelbomen langs de Tempelstraat te rukken.
      Langs de Waalbandijk heeft ook een storm gewoed. Hier kan het onweer niet van worden beschuldigd, noch ruk- of stormwinden. Het resultaat is vergelijkbaar: alle begroeiing ligt plat. De bloeiende grassen, het boerenwormkruid waarvan de bloemknoppen nog maar net opengesprongen waren, de wilde cichorei die hemelsblauw tussen en boven de grassen uittorenden, niets bleef gespaard. Scherpe messen maakten korte metten van dit mooie dijktraject waaraan we afgelopen zondag nog onze ogen laafden! Tussen de stoppels zie ik hier en daar rolklaver en zilverkruid bloeien. Zij hielden hun hoofdjes laag en zijn zodoende voor de zeis gepaard gebleven.
       Het kale lint van de dijk kronkelt beschuldigend voor mij uit, terwijl ik er toch niets aan kan doen. Welke boer is zo harteloos om hier hooi te willen produceren? Ik wil het trouwens niet eens weten. Wel bedenk ik een list die de komende jaren hooioogsten zou kunnen frustreren. Dat wordt lachen! Maar op de terugweg laat ik dat plan maar weer varen. Don Quichotte maakte al duidelijk: draaiende molens zijn moeilijk te stoppen!
      Onze buurvrouw was de boodschapper, don’t shoot the messenger! Zij trof de pergola op onze auto aan, samen met de aangroeiende blauwe regen die dit jaar weer zo prachtig had gebloeid. Buurvrouw is niet alleen buurvrouw, maar ook brandweervrouw. Een bijkomstigheid die van pas komt wanneer je pergola is omgewaaid en op je auto is beland, kan ik je verzekeren. Zonder de brandweervrouw zou het heel wat lastiger zijn geweest om de auto te verlossen en het pergolahout uit de woeste, liaanachtige begroeiing te peuteren.
      Het kwam allemaal goed. Vooral toen een buurman verderop spontaan hielp met de blauwe regen klein te snoeien en door zijn groencontainer ter beschikking te stellen. Dat was ook het moment dat eindelijk het onweer losbarstte, zij het in een omvang die geen enkele code rechtvaardigde.
      Met de dijk komt het ook weer goed. Ik heb alle vertrouwen in wilde cichorei en trawanten. Code Rood, het zou wat!
     

      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten